بایگانی برچسب: ارتباط با مشاوره اصفهان

آیا مراجع و درمانگر می توانند خارج از محیط درمان در ارتباط باشند؟

آیا مراجع و درمانگر می توانند خارج از محیط درمان در ارتباط باشند؟

پاسخ سجاد امینی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی به سوال “آیا مراجع و درمانگر می توانند خارج از محیط درمان در ارتباط باشند؟ “ پاسخ این سوال، خیر است! درمان خیابانی یک طرفه است. درمانگر در خصوص مراجع اطلاعات زیادی دارد، ولیکن مراجع هیچ اطلاعاتی در مورد درمانگر ندارد. به این دلیل، درمانگر تاثیر و یا …