بایگانی برچسب: آیا موسیقی به رفع مشكلات رفتاری کمک میکند؟

آیا موسیقی به رفع مشكلات رفتاری کمک میکند؟

آیا موسیقی به رفع مشكلات رفتاری

موسیقی در زمینه شناخت و كمك به رفع مشكلات رفتاری نیز كاربرد فراوانی دارد و این تغییرات رفتاری خاصه در سنین رشد و كودكی حائز اهمیت است. علت این تاثیر گذاری این است كه هنر به طور كلی و در این جا موسیقی با توجه به بار عاطفی آن به عنوان نوعی وسیله تخلیه روانی …