بایگانی برچسب: آواز خواندن

تاثیر جالب آواز خواندن بر سلامتی چیست ؟

تاثیر آواز خواندن بر سلامتی

تاثیر آواز خواندن بر سلامتی سیستم ایمنی به عنوان آنتی بادی عمل کرده و ایمونوگلوبولین نام دارد، به یکباره بعد از آواز خواندن افزایش چشمگیری پیدا کرده بود. در حالیکه در نمونه خون اعضایی از گروه کُر که فقط شنونده بودند، این نتایج دیده نشد. بنابراین یافته‌ها نشان می‌دهند که آواز خواند تاثیر مثبتی بر …