اخبار

اولین کارگاه تخصصی موسیقی درمانی در اصفهان

کارگاه موسیقی درمانی

مدرس: سجاد امینی ، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با ۱۶ سال تجربه در زمینه موسیقی درمانی زمان جمعه ۹۷/۴/۲۹، ساعت ۹الی ۱۲ هزینه کارگاه ۶۵۰۰۰تومان ☎️ ۰۹۱۳۹۱۶۱۳۶۷ ☎️ ۰۹۱۳۸۹۲۵۳۸۹ ☎️ ۰۳۱۳۲۲۰۶۱۲۹ ? @sajadaminimusic مکان: اصفهان . خیابان شمس آبادی. چهارراه قصر. مجتمع قصر نور. طبقه دوم. واحد ۲۰۲ ?