درمان پذیرش و تعهد

درمان پذیرش و تعهد

درمان پذیرش و تعهد | درمان پذیرش و تعهد (Acceptance and commitment ) که به اصطلاح ACT نامیده می شود یکی از درمانهای شناختی جدید است که در طبقه ی درمانهای موج سوم رفتاری قرار دارد. هدف از اجرای درمان ACT کمک به مراجع برای ایجاد نوعی زندگی غنی و معنادار است در حالی که به او کمک می شود تا وجود دردهای غیر قابل اجتناب در زندگی خود را بپذیرد. درمانگر ACT از بسیاری از تکنیک های رفتاری و شناختی برای رسیدن به هدف فوق استفاده می کند. درمانگر ACT به مراجعان خود یک سلسله مهارتهای روانشناختی برای مقابله با افکار و احساسات درد آور آموزش می دهد. همچینن درمانگر ACT در طول درمان از تکنیک توجه آگاهی ( Mindfulness) برای کمک به مراجع استفاده می نماید تا وی بتواند توجه خود را به لحظه ی حاضر متمرکز نماید . درمانگر ACT برای رسیدن به اهداف درمانی فعالیت های زیر را انجام می دهد :

۱-کمک به مراجع برای ارتباط با لحظه ی حاضر:

به نظر درمانگر ACT ارتباط با لحظه ی موجب افزایش میزان انعطاف پذیری ذهنی مراجع شده و سطح آگاهی وی از محیط پیرامون را افزایش دهد.

۲-تشویق مراجع برای به مبارزه طلیبدن افکار منفی :

درمانگر ACT  تلاش می کند مراجع خود را تشویق نماید تا با افکار ، تصورات و خاطرات ناراحت کننده اش مبارزه نماید و گرفتار این افکار و تصورات نگردد.

۳- پذیرش:

پذیرش به معنای قبول احساسات ، هیجانات و سائقها می باشد. با قبول احساسات ، هیجانات و سائقها آنها همانطوری که هستند مورد قبول ما قرار می گیرند . در درمان ACT یکی از اهداف مهم درمانگر کمک به مراجع برای پذیرش احساسات ، هیجانات و سائقهای خود است.

۴-تشویق مراجع برای زندگی کردن بر اساس ارزش های خود

۵- تشویق مراجع برای انجام فعالیتهای کارآمدتر.


آشنایی با ویژگی های روانشناس خوب در اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *