متن اشعار

سرو خجل

نویسنده: سجادامینی (شهریور 92)

ای‌که به پیش قامتت       سرو چمن خجل شده      آخدا آخدا یار …..
سوسن وگل به پیش‌تو          بندة منفعل شده          آخدا آخدا یار …..
تابه‌کی، ازغمت‌،گدازم     درهجرت، سوزم و، بسازم     ای صنم، سوزم و، بسازم
………………..
درعشقت ، سوزم ای ، نگارا      خدا را ، توکم کن جفا را
………………..
ای‌که به پیش قامتت       سرو چمن خجل شده      آخدا آخدا یار …..
سوسن وگل به پیش‌تو          بنده منفعل شده          آخدا آخدا یار …..
تابه‌کی، ازغمت‌،گدازم     درهجرت، سوزم و، بسازم     ای صنم، سوزم و، بسازم
………………..
درعشقت ، سوزم ای ، نگارا      ای دلبر ، توکم‌کن ، جفا را

………………………………………………………………………………………………………………..

بهاردلکش

نویسنده: سجادامینی (شهریور 92)

بهاردلکش رسید ودل به‌جا نباشد      از آن‌که دلبردمی به فکر ما نباشد
………………..
دراین بهار ای صنم بیا وآشتی‌کن      که جنگ وکین با من حزین روا نباشد
………………..
صبحدم بلبل ، بردرخت گل ، خدا ، به‌خنده می‌گفت
نازنینان را ، مه جبینان را ، خدا ، وفا نباشد
………………..
اگرکه با این دل‌حزین توعهد و بستی      حبیب من با رقیب من ، چرا نشستی؟
………………..
چرا دلم را عزیزمن ازکینه خستی؟
………………..
اگرکه با این دل‌حزین توعهد و بستی      حبیب من با رقیب من ، چرا نشستی؟
………………..
چرا دلم را عزیزمن ازکینه خستی؟
بیا دربرم از وفا یک شب ، ای مه نخشب ، تازه‌کن عهدی ، جانم
که برشکستی
که برشکستی

………………………………………………………………………………………………………………..

دل شیدا

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

تودوری ازبرم ، تودوری ازبرم       دل دربرم نیست ، خدا ، خدا
هوای دیگری ، هوای دیگری      اندرسرم نیست ، اندرسرم نیست
………………..
به‌جان دلبرم ، به‌جان دلبرم       کز هردو عالم ، خدای من
‌        
تمنای دیگر ، تمنای‌دیگر      جزدلبرم نیست ، جزدلبرم نیست
………………..
آرام جانم ، سرو روانم       من بی‌تو نمانم ، خدا ، خدا
بیا ای نازنین ، بیا ای مه جبین      دردت به‌جانم ، دردت به‌جانم
………………..
ازغم عشقت ، ازغم عشقت      دل‌شیدا شکست ، دل‌شیدا شکست
………………..
شیشه می‌در ، شیشه می‌در      شب‌یلدا شکست ، شب‌یلدا شکست
ازبس‌که زدم ، ازبس‌که زدم      ریگ بیابان به‌کف ، ریگ بیابان به‌کف
خارمغیلان ، خارمغیلان      همه درپا شکست ، همه درپا شکست
………………..
ازغم عشقت ، ازغم عشقت      دل‌شیدا شکست ، دل‌شیدا شکست
………………..
شیشه می‌در ، شیشه می‌در      شب‌یلدا شکست ، شب‌یلدا شکست
ازبس‌که زدم ، ازبس‌که زدم      ریگ بیابان به‌کف ، ریگ بیابان به‌کف
خارمغیلان ، خارمغیلان      همه درپا شکست ، همه درپا شکست
……………………………………………………………………………………………………………………

غم عشق

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

 ازغم عشق تو ای‌صنم ….. ازغم عشق تو ای‌صنم
روز و شب ناله‌ها می‌کنم من ….. روز و شب ناله‌ها می‌کنم من
………………..
وز قد و قامتت هر زمان ….. وز قد و قامتت هر زمان
صد قیامت به پا می‌کنم من …..  صد قیامت به پا می‌کنم من
………………..
دست بر زلف تو می‌زنم ، می‌زنم 
روز خود را سیه می‌کنم من ….. روز خود را سیه می‌کنم من
………………..
گر به فلک می‌رسد ….. گر به فلک می‌رسد آه من ، از غمت
چشم تو دل می‌برد، دلربا یار ….. چشم تو دل می‌برد، دلربا یار
………………..
با من شیدا نشین ….. حال نزارم ببین ، بیش‌از این بد مکن
فتنه به کارم مکن ، بی‌وفا یار ….. فتنه به کارم مکن ، بی‌وفا یار
آیین وفا و مهربانی ….. آیین وفا و مهربانی
در شهر شما مگر نباشد ، حبیبم
سرکوی تو تا چند آیم و شم ….. ز وصلت بی‌نوا چند آیم و شم
سر کویت برای دیدن تو ….. نترسی از خدا چند آیم و شم
صبر بر جور تو می‌کنم ، ای صنم
روز خود را سیه می‌کنم من ، عمر خود را تبه می‌کنم من
صبر بر جور تو می‌کنم ، ای صنم
روز خود را سیه می‌کنم من ، عمر خود را تبه می‌کنم من
………………………………………………………………………………………………………………..

آهنگساز : همایون خرم

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

شمع و پروانه منم مست میخانه منم

(رسوای زمانه منم، دیوانه منم)۲

یار پیمانه منم از خود بیگانه منم

رسوای زمانه منم، دیوانه منم

***

چون باد صبا دربدرم با عشق و جنون همسفرم

شمع شب هر سحرم از خود نبود خبرم

(رسوای زمانه منم، دیوانه منم)۲

***

تو خدای من شنو نوای من

زمین و آسمان تو می لرزد به زیر پای من

مه و ستارگان تو گریانند زناله های من

رسوای زمانه منم، دیوانه منم

***

وای از این شیدا دل من مست و بی پروا دل من سرمایه ی سودا دل من

رسوا دل من رسوا دل من

لاله تنها دل من داغ حسرت ها دل من مجنون هر صحرا دل من

رسوا دل من رسوا دل من

***

خاکستر پروانه منم خون دل پیمانه من

چون شور ترانه تویی چون آه شبانه منم

(رسوای زمانه منم، دیوانه منم)
……………………………………………………………………………………………………………………

آسمان عشق

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

چنان مستم ، چنان مستم ، چنان مستم من امشب
که ازچنبر ، برون جستم ، برون جستم من امشب
………………..
چنان مستم ، چنان مستم ، چنان مستم من امشب
که ازچنبر ، برون جستم ، برون جستم من امشب
………………..
چنان چیزی ، چنان چیزی‌که درخاطر نیاید……
چنان چیزی ، چنان چیزی‌که درخاطر نیاید……
چنان مستم ، چنان مستم من امشب
چنان مستم ، چنان مستم من امشب
………………..
به جان ، تا آسمان ، عشق رفتم …… به صورت‌گر دراین پستم من امشب
………………..
بشوی ای عقل ، دست خویش از من ……
که در مجنون بپیوستم من امشب
که در مجنون بپیوستم من امشب
………………..
به جان ، تا آسمان ، عشق رفتم      به صورت‌گر دراین پستم من امشب
………………..
چنان مستم ، چنان مستم ، چنان مستم من امشب
که ازچنبر ، برون جستم ، برون جستم من امشب
………………..
چنان چیزی ، چنان چیزی‌که درخاطر نیاید……
چنان چیزی ، چنان چیزی‌که درخاطر نیاید……
چنان مستم ، چنان مستم من امشب
چنان مستم ، چنان مستم من امشب
چو واگشت چو ، واگشت او پی او می‌دویدم ……
چو واگشت چو ، واگشت او پی او می‌دویدم ……
دمی از پای ننشستم من امشب ……
دمی از پای ننشستم من امشب ……
……………………………………………………………………………………………………………………

    موسم گل  

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

            

موسم گل       ……..     دوره حسن
یک دوروز است در زمانه


ای به دل آرامی به عالم فسانه – ای که ز تو مانده نکویی نشانه 
خاطر عاشقان را میازار – خوش نباشد ز معشوقه آزار 
گر بسوزد شمع و پروانه را با زبانه 
چون شود روز شمع و شب را نبینی نشانه


می‌کنی صید – مرغ بسته 
می‌زنی سنگ – بر شکسته 
می‌کشی با تیغ ستم یار خسته 
خسته‌دلان یکسره در خون نشسته
خویش و سوزی و بیگانه‌سازی
نیست تو آیین عاشق‌نوازی
تیر عشقت – ای که در سینه ما نشسته
رحمتی کن – با دل – عاشق زار و خسته

……………………………………………………………………………………………………………………

می‌گـریـزم

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

می‌گـریـزم ، می‌گـریـزم       اشک حسـرت ، از چـه ریـزم
برو برو کـز دامت جستم       گشوده پـــر از بـامت جستـم
یاد از تو دگـر نکنم نکنم       ســوی تـــو نظــر نکنـم نکنـم
تورا رها کردم ، با دگران       گذشتم از تو ، چون رهگذران }الف
………………..
رفتم کز تو دگر بیگانه شوم      بهر شمع دگر پروانه شوم
مهـــری دیگــر با تــو نــدارم      در کـــوی تــو پــا نگـــذارم
گذر از من ، کـز تــو گذشتم      از دل تا کـی ، نـالـه برآرم


………………..
{نازک طبعی ، چو برگ گل بودم      بدستت افتادم ، پـرپـر گشتم ، پـرپـر گشتم
………………..
اشکی بــودم ، درون بهــر غــم      چو قطرة باران ، گوهر گشتم ، گوهر گشتم


………………..
به حال خود بگذارم }2        به دست غم بسپارم
که بی‌تو تنها بــروم            بـــرو بـــرو تـــا بـــــروم
………………………………………………………………………………………………………………..

چشم به راه

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

دو سه شبه که چشمام به دره، خدا کنه که خوابم نبره 
تو این قفس که زندون منه دلم گرفته و منتظره
خدا کنه که خوابم نبره

می خوام که دل به دریا بزنم، یه سینه حرفو یکجا بزنم
چرا کسی نمیگه به من عشق و امیدم به کجا رفته
شبا اگه که تنها بمونم با غصه ها تو دنیا بمونم
به کی آخه می تونه بگه اون که پشیمونه چرا رفته

فردا دوباره پاییز میشه باز
دلش زغصه لبریز میشه باز
ای آسمون بهش بگو که پشیمون میشی
به سوز عاشقی قسم که دلخون میشی

دو سه شبه که چشمام به دره، خدا کنه که خوابم نبره 
تو این قفس که زندون منه دلم گرفته و منتظره
خدا کنه که خوابم نبره
خدا کنه که خوابم نبره
………………………………………………………………………………………………………………..

تولد

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

تولد تولد تولدت مبارک                            مبارک مبارک تولدت مبارک  

بیا بندازیم امشب یه عکس یادگاری           همین شب که شکفتی مثل گل بهاری

اشک شادی شمع و نگاه کن                   که واست میچکه چیکه چیکه

کام همه رو بیا شیرین کن                       بیا کیک و ببر تیکه تیکه

همه جمع شده اند دور تو امشب              گل بوسه میدن که بچینی

در جشن تولدت عزیزم                            همه انگشترن، تو نگینی

نگاه کن هدیه ها رو                               نگاه بادکنکها رو

همه رقصه و رنگی                                 عجب شب قشنگی

تولد تولد تولدت مبارک                             مبارک مبارک تولدت مبارک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *