خود کم بینی یا عقده حقارت چیست ؟

خود کم بینی

خود کم بینی

خود کم بینی یا عقده حقارت حالتی است که در آن فرد عزت نفس ندارد، در مورد خودش شک دارد و دچار عدم قطعیت می باشد.
احساس می کند در حد استاندارد ها عمل نمی کند و در واقع پایین تر از استانداردها می باشد.
در واقع خود کم بینی یک جور احساس ناکافی بودن است که برخاسته از واقعیت یا خیال می باشد.
این احساس معمولا به شکل ناخودآگاه حضور دارد و باعث می شود
که فرد خود کم بین دست به اقدامات جبرانی و در واقع جبران افراطی بزند.

نشانه های فرد خود کم بین

فرد خود کم بین به صورت ذهنی و فتاری از خود نشانه هایی از خود بروز می دهد:

نشانه های ذهنی

فرد دارای عقده حقارت بیش از حد حساس است. وقتی یک نفر خود را پایین تر بداند،
هر نظر انتقادی کوچکی می تواند منجر به ناراحتی او و تنفرش از خود بشود. در واقع انتقادات دیگران او را به شدت درمانده می کند.
فرد خود کم بین همیشه خود را با دیگران مقایسه می کند. این افراد چون از چیزی که خودشان هستند، مطمئن نیستند؛

دائما خود را با دیگران مقایسه می کنند و همیشه فکر می کنند چرا دیگران بهتر از او هستند؟

در واقع آن ها همیشه توانایی ها و کارهای دیگران را در بهترین حالتشان می بینند
و آن را با خود مقایسه می کنند.

فرد همیشه احساس گناه، حسودی و یا شرم می کند.
مخصوصا هنگامی که افراد دیگر در شبکه های اجتماعی، بهترین حالت زندگی خود را به نمایش می گذارند،
این افراد با مقایسه خود، باز هم به این نتیجه می رسند که چقدر پایین تر از دیگران هستند.
نشانه های رفتاری
خود کم بینی و کمالگرایی معمولا دست در دست یکدیگر دارند. در واقع یک فرد کمالگرا هیچ وقت از خود راضی نیست.
هرچند که همیشه امور و کارها را به بهترین شکل خود انجام می دهد، ولی همچنان هیچ وقت او را راضی و قانع نمی کند.

خود کم بینی

اختیار زندگی خود را به دیگران می دهد

رفتار سلطه پذیر در افراد خود کم بین دیده می شود. یعنی آن ها چون خود را پایین تر از دیگران می دانند،
از دیگران تبعیت کرده و اختیار زندگی خود را به دیگران می دهد.
خود کم بینی منجر به بی فعالیتی و به تعویق انداختن امور می شود.
یعنی در واقع فرد چون می داند به قدر کافی نمی تواند کارهایش را خوب انجام دهد و قرار است
شکست بخورد،
سعی می کند از انجام دادن آن ها طفره برود و تا جایی که ممکن است آن ها را به تاخیر بیندازد.

حقارت و خود کم بینی باعث می شود فرد دائما دیگران را قضاوت منفی کند
و در واقع با پایین آوردن آن ها، حس پایین بودن خودش را پوشش دهد.
این افراد معمولا سعی می کنند نواقص خود را از دیگران بپوشانند و کسی نفهمد این افراد نقص دارند.
یعنی سعی می کنند تصویر بی نقصی از خود نشان دهند.

سجاد امینی خواننده و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی آماده ارائه خدمات به شماست.

زمینه تخصصی ایشان روانشناسی و موسیقی درمانی پیشرفته جهت
بیماران اعصاب وروان که با برگزاری فعالیتهای موسیقایی نقش بسزایی در درمان بیماران این مراکز پزشکی ایفا نموده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *